Βάσια Σπανού

Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός Παν/μίου Πατρών

ΜΕΛΕΤΗ - ΕΠΙΒΛΕΨΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

Οιβώτα 13
Κάτω Αχαΐα
τ.κ. 25200

τ. 26930 22102
κ. 697 663 0848

οικοδομικές άδειες - τοπογραφικά
νομιμοποιήσεις - βεβαιώσεις νομιμότητας
πιστοποιητικά ενεργειακής απόδοσης
ανακαίνιση - διακόσμηση