Ενεργειακα
Πιστοποιητικα

Μάθετε για το επιδοτούμενο πρόγραμμα "Εξοικονομώ Κατ'οίκον", τις εργασίες για τις οποίες μπορείτε να χρηματοδοτηθείτε και τις επιλέξιμες παρεμβάσεις.

Περισσότερα

Τοπογραφικα
Διαγραμματα

Η τοπογραφική αποτύπωση είναι απαραίτητη για κάθε συμβολαιογραφική πράξη ιδιοκτησίας εκτός σχεδίου, για την έκδοση νέων οικοδομικών αδειών, αλλά και για την έκδοση αδειών φωτοβολταϊκών/αιολικών πάρκων.

Περισσότερα

  • Logo 01
  • Logo 02
  • Logo 03
  • Logo 01
  • Logo 08
  • Logo 08